termen

Over de voorwaarden
Deze website wordt mogelijk gemaakt door de.lumarysmart.com. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar nl.lumarysmart.com. biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die via deze website beschikbaar zijn aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hierin worden uiteengezet.

Als u onze website en/of iets van ons koopt, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief dergelijke aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, providers, klanten, verkopers en/of inhoudbijdragers zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u op toegang klikt of gebruik onze website. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de website, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, ga dan niet naar de Site of gebruik de Services niet. Als deze gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbieding, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE OPSLAGVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, vertegenwoordigt u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of de meerderheid van uw staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om een ​​van uw minderjarige personen ten laste toe te staan ​​deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, en u mag bij het gebruik van de Service ook geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen code van destructieve aard ontwormen, virussen of verzenden.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMEEN INE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden verzonden en (a) verzendingen via include verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om tegemoet te komen aan technische vereisten bij het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld verzonden via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons te reproduceren, te reproduceren, te kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren

De koppen die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als enige informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld, niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijk actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze website te controleren.

SECTIE 4 - SERVICE- EN PRIJZENWIJZIGINGEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor eventuele wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven . We kunnen niet garanderen dat de kleurenweergave van uw computermonitor nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan personen, geografische regio's of rechtsgebieden te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheid producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om producten op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is nietig waar dit verboden is.

We geven geen garantie dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, zal voldoen aan uw verwachtingen of om fouten in de Service te corrigeren.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen van of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres omvatten.In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om geplaatste bestellingen te beperken of te verbieden door dealers, wederverkopers of dealers naar eigen goeddunken.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zie voor meer informatie in onze retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle, controle of input hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Uw gebruik van optionele tools die op de Website worden aangeboden, is op eigen risico en goeddunken. U dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante derde partij.

In de toekomst kunnen we ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release nieuwe hulpmiddelen en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of services zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten

Links van derden op deze website kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid van, en we garanderen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materialen of websites van derden, of andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij is niet aansprakelijk voor enige schade of schade die daarmee verband houdt bij de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan een derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN

Als u, op ons verzoek, bepaalde Inzendingen (bijv. Wedstrijdinzendingen) of, zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), gaat u ermee akkoord dat we kunnen op elk gewenst moment en zonder beperking alle opmerkingen die u naar ons verzendt, bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn niet en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, Content controleren, bewerken of verwijderen die, naar ons eigen oordeel, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of die in strijd is met de intellectueel eigendom of deze gebruiksvoorwaarden

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op enig recht van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, uzelf niet voordoen of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw opmerkingen en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Soms kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat met betrekking tot productbeschrijvingen , prijzen , promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren als informatie op de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) .

We aanvaarden geen verplichting om informatie op de Service of op gerelateerde websites bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update of updatedatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen vragen om illegale activiteiten uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) een internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regel, wet of plaatselijke verordening schenden; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden of schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code uploaden of verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet zullen beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phishing, pharm, uitvlucht, spider, crawl of scratch; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen

SECTIE 13 - DISCLAIMER; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Gebruik onze producten in een veilige (spannings-/stroom)omgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen veroorzaakt door illegaal gebruik.

SECTIE 14 - SCHEIDBAARHEID

Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal die bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de wet en het niet-afdwingbare deel zal geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 15 - BEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn ontstaan vóór de datum van beëindiging, blijven de beëindiging van deze Overeenkomst voor alle doeleinden van kracht.

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.

Als u, naar eigen goeddunken, niet voldoet aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden of we vermoeden dat u deze niet hebt nageleefd, kunnen we deze Overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u bijgevolg de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 16 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten door ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of handhaving vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze website of in verband met de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service.Ze vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden)

Enige verwarring over de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet tegen de redactionele partij om te interpreteren.

SECTIE 17 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomst die we u met Services leveren, vallen onder de wetten van de land/regio waar de consument zich bevindt.

SECTIE 18 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

Je kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment bij te werken

.