Wat is het verschil tussen EZ- en AP-modi?

Geachte gebruiker, onze excuses voor uw ongemak. Het verschil tussen de twee is:


1.EZ-modus: Smartconfig betekent dat mobiele APP UDP-uitzendpakket of multicast-pakket verzendt met WIFI-gebruikersnaam WIFI-wachtwoord. De intelligente terminal WIFI-chip kan het UDP-pakket ontvangen zolang de UDP-organisatievorm bekend is. De WIFI-gebruikersnaam en het wachtwoord worden gedecodeerd door het ontvangen UDP-pakket, en vervolgens worden de WIFI-gebruikersnaam en het wachtwoord ontvangen door de intelligente hardwareconfiguratie verzonden naar de gespecificeerde WIFI AP.


2.AP-modus: APP configureert de mobiele telefoon om verbinding te maken met de intelligente hardware (AP van de WIFI-chip). De mobiele telefoon en de WIFI-chip brengen direct communicatie tot stand, en de WIFI-gebruikersnaam en het wachtwoord dat moet worden geconfigureerd, worden naar de intelligente hardware verzonden en de intelligente hardware kan op dit moment worden aangesloten. Geconfigureerd op de router.
Vergeleken met de AP-modus is de EZ-modus gemakkelijker en sneller te gebruiken bij de eerste netwerkkoppeling. Sommige mobiele telefoons en apparaten zijn echter niet compatibel met de EZ-modus en vereisen de AP-modus.