semestry

O Warunkach
Ta strona internetowa jest obsługiwana przez de.lumarysmart.com. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do uk.lumarysmart.com. udostępnia tę witrynę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne za pośrednictwem tej witryny dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i uwag określonych w niniejszym dokumencie.

Jeśli korzystasz z naszego Odwiedzanie stronie internetowej i/lub kupując coś od nas, uczestniczysz w naszej „Usłudze” i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym takich dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącze. Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i/lub twórcami treści.

Przed kliknięciem przycisku dostępu należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki użytkowania lub skorzystaj z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy, nie wchodź na Stronę ani nie korzystaj z Usług. Jeżeli niniejsze Warunki użytkowania są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków użytkowania.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do bieżącego sklepu również podlegają Warunkom użytkowania. Najnowszą wersję Warunków użytkowania można wyświetlić w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez zamieszczanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu zmian będzie oznaczać akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest obsługiwany przez Shopify Inc. Zapewniają nam platformę handlu elektronicznego online, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.

SEKCJA 1 - WARUNKI PRZECHOWYWANIA W INTERNECIE

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz że jesteś w wieku co najmniej pełnoletnim w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub w większości stanu lub prowincji zamieszkania i że wyraziłeś zgodę na zezwolenie jednej z Twoich nieletnich osób na utrzymaniu na korzystanie z tej strony.

Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać żadnych przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

nie wolno robakom, wirusom ani przekazywać żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

SEKCJA 2 - INFORMACJE OGÓLNE INE TERMS

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi w dowolnym momencie z dowolnego powodu.

Rozumiesz, że Twoje treści (z wyjątkiem danych karty kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i (a) transmisje za pośrednictwem różne sieci; oraz b) zmiany mające na celu uwzględnienie wymogów technicznych przy łączeniu sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane, gdy są przesyłane przez sieci.

Zgadzasz się nie reprodukować żadnej części Usługi, nie korzystać z Usługi, ani uzyskiwać dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody od nas, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać

Nagłówki użyte w niniejszej Umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w żaden inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli jakiekolwiek informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie mają charakter wyłącznie ogólnych informacji i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Jakiekolwiek poleganie na materiałach w tej witrynie odbywa się na własne ryzyko.

Ta witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i mają wyłącznie charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie internetowej.

SEKCJA 4 - ZMIANY USŁUG I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 — PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem Witryny. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i mogą zostać zwrócone lub wymienione wyłącznie zgodnie z naszą polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie . Nie możemy zagwarantować, że kolorowy wyświetlacz Twojego monitora komputerowego będzie dokładny.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji produktów w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące jakiegokolwiek produktu lub usługi złożone na tej stronie są nieważne, jeśli są zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakiegokolwiek produktu, usługi, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie będzie zgodna z Twoimi oczekiwaniami lub w celu poprawienia błędów w Serwisie.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia z tego samego konta klienta lub w ramach tego samego konta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia z tym samym adresem rozliczeniowym i/lub wysyłkowym.W przypadku, gdy zmienimy lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia.Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu zamówień wydanych przez dealerów, sprzedawców lub dealerów według naszego wyłącznego uznania.

Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Więcej informacji znajdziesz w naszym polityka zwrotów.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy monitorowania, kontroli ani danych wejściowych.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że udzielamy dostępu do takie narzędzia „takie, jak są” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za lub w związku z korzystaniem z jakichkolwiek opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Używanie wszelkich opcjonalnych narzędzi oferowanych w Witrynie odbywa się na własne ryzyko i według własnego uznania. Powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednią stronę trzecią.

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem witryny (w tym wydanie nowe narzędzia i zasoby). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom świadczenia usług.

SEKCJA 8 — LINKI DO OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały od stron trzecich .

Linki osób trzecich w tej witrynie mogą kierować do witryn osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności oraz nie gwarantujemy i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

My nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody z tym związane z zakupem lub korzystaniem z jakichkolwiek towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonanych w związku z witrynami osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że je rozumiesz przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane do strony trzeciej.

SEKCJA 9 - UWAGI UŻYTKOWNIKA, INFORMACJE ZWROTNE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę Ty przesłać określone Zgłoszenia (np. Zgłoszenia do Konkursu) lub, bez naszej prośby, przesłać jakiekolwiek kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „Komentarze”), zgadzasz się, że możemy edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku w dowolnym czasie, bez ograniczeń, wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek Komentarzy; (2) zapłacić odszkodowanie za wszelkie Komentarze; lub (3) odpowiedzieć na komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego osądu są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw lub naruszające własności intelektualnej lub niniejszych Warunków użytkowania

Zgadzasz się, że Twoje Komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani też zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod siebie lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek Komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze opublikowane przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią.

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

Przesyłanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności. Aby zapoznać się z naszą polityką prywatności.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Od czasu do czasu w naszej witrynie lub w Usłudze mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia dotyczące opisów produktów , ceny , promocje, oferty, koszty wysyłki produktów, czasy tranzytu i dostępność. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) .

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Usłudze lub na powiązanych stronach internetowych, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona aktualizacja lub data aktualizacji zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna być używana do wskazania, że ​​jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZABRONIONE UŻYCIE

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabrania się korzystania z Witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłanianie innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakiejkolwiek nielegalnej działalności; (c) naruszać jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, przepisów lub rozporządzeń lokalnych; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, zniesławiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przedstawiać fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje; (g) przesyłać ani przesyłać wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) spam, phishing, pharm, podstęp, pająk, crawl lub scratch; (j) do celów obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) w celu zakłócania lub obchodzenia funkcji bezpieczeństwa Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu.Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej

SEKCJA 13 - OŚWIADCZENIE ; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Prosimy używać naszych produktów w bezpiecznym środowisku (napięcie/prąd). Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje spowodowane nielegalnym użytkowaniem.

ROZDZIAŁ 14 — ROZDZIELNOŚĆ

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, a część niewykonalna będzie uznane za oddzielone od niniejszych Warunków świadczenia usług, takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 15 - ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i odpowiedzialność stron, które powstały przed datą wypowiedzenia, przetrwają wypowiedzenie niniejszej Umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki Użytkowania obowiązują do momentu ich rozwiązania przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej strony internetowej.

Jeśli, według naszego wyłącznego uznania, nie przestrzegasz któregokolwiek z warunków lub świadczenie niniejszych Warunków świadczenia usług lub podejrzewamy, że nie przestrzegałeś ich, możemy również rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do dnia rozwiązania włącznie; i/lub w związku z tym może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

SEKCJA 16 - CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług lub egzekwowanie nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie internetowej lub w związku z Usługą stanowią całość porozumienia i porozumienia między Tobą a nas i regulują korzystanie z Usługi.Zastępują one wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków użytkowania)

Wszelkie nieporozumienia dotyczące interpretacji tych Warunki użytkowania nie są sprzeczne z interpretacją redakcji.

SEKCJA 17 - OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsze Warunki korzystania z usługi oraz wszelkie oddzielne umowy, które dostarczamy użytkownikowi z Usługami podlegają prawu kraj/region, w którym znajduje się konsument.

SEKCJA 18 — ZMIANY WARUNKÓW USŁUGI

Z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji Warunków korzystania w dowolnym momencie

.