Błąd połączenia urządzenia?

Uwaga podczas dodawania urządzenia:

1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.

2.Upewnij się, że urządzenie jest w trybie EZ lub w trybie AP.

3.Upewnij się, że urządzenie, smartfon i router znajdują się jak najbliżej siebie. (Odległość powinna być mniejsza niż 5 m, a na środku nie ma metalowych barier ani wielu ścian.).

4.Upewnij się, że funkcje sieciowe routera i smartfona nie są zablokowane.
5.Sprawdź, czy wprowadzone hasło routera jest poprawne.

6. Potwierdź, że dodawane urządzenie ma kanał 2,4 WIFI. Włącz transmisję i nie zezwalaj na zanikanie Wi-Fi.

7.Potwierdź, że metoda szyfrowania routera to WPA2-PSK, a typ uwierzytelniania to AES lub oba są ustawione na automatyczne.

8.Gdy podłączone urządzenia routera osiągną limit głośności. Spróbuj wyłączyć funkcję WiFi na niektórych urządzeniach i ponownie ją skonfiguruj.

9.Jeśli router umożliwia filtrowanie adresów MAC, usuń urządzenie z listy filtrów MAC i upewnij się, że router umożliwia połączenie urządzenia.

10.Upewnij się, że usługa DHCP jest włączona na routerze. Jeśli nie jest aktywna, adres jest zajęty.

11.Jeśli nadal nie działa, router może nie być kompatybilny z urządzeniem. Zaleca się wymianę routera i ponowną próbę.