Dlaczego aplikacja nie może znaleźć urządzeń, gdy włączone jest automatyczne skanowanie?

Aby znaleźć swoje urządzenia, najpierw upewnij się, że są połączone z siecią. Jeśli wskaźnik sparowanego urządzenia szybko miga, można je znaleźć. Jeśli wskaźnik miga powoli, tryb automatycznego skanowania nie jest obsługiwany. Niektóre urządzenia Wi-Fi można połączyć tylko po skonfigurowaniu Wi-Fi i wprowadzeniu konta Wi-Fi i hasła.