villkor

Om villkoren
Denna webbplats drivs av de.lumarysmart.com. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till uk.lumarysmart.com. tillhandahåller denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga via denna webbplats till dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges häri.

Om du använder vår Besök webbplats och/eller köper något från oss, deltar du i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive sådana ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsbidragsgivare.

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du klickar på åtkomst eller använd vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal ska du inte gå in på webbplatsen eller använda tjänsterna. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande, är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan se den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

Vår butik finns på Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR LAGRING ONLINE

Genom att godkänna dessa användarvillkor representerar du att du är minst myndig i din stat eller provins där du bor, eller majoriteten av din stat eller provins där du bor och att du har gett oss ditt samtycke till att tillåta en av dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte, och du får inte heller, när du använder tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte avmaska, virus eller överföra någon kod av destruktiv karaktär.

Ett brott mot eller brott mot något av villkoren kommer att resultera i att dina tjänster omedelbart avslutas.

AVSNITT 2 - ALLMÄNT INE VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra tjänsten när som helst av vilken anledning som helst.

Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och (a) överföringar via bl.a. olika nätverk; och (b) ändringar för att tillgodose tekniska krav vid anslutning av nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad när den överförs över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss, reproducera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja

Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 – INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHET

Vi är inte ansvariga om någon information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All tillit till material på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - FÖRÄNDRINGAR AV SERVICE OCH PRISER

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) när som helst utan föregående meddelande.

Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några ändringar, prisändringar, avstängningar eller avbrytande av tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.

Vi har ansträngt oss för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken . Vi kan inte garantera att din datorskärms färgskärm kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteten av alla produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta tillverka produkter. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på någon produkt, tjänst, information eller annat material som du köpt eller erhållit kommer att överensstämma med dina förväntningar eller för att korrigera fel i Tjänsten.

AVSNITT 6 - RIKTIGHET I FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar från eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress.I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar, utfärdade av återförsäljare, återförsäljare eller återförsäljare efter eget gottfinnande.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

Se för mer information i vår returpolicy.

AVSNITT 7 - VALFRIKA VERKTYG

Vi kan ge dig åtkomst till tredjepartsverktyg som vi inte har någon övervakning, kontroll eller input över.

Du bekräftar och samtycker till att vi ger åtkomst till sådana verktyg "i befintligt skick" och "såsom tillgängliga" utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan stöd. Vi har inget som helst ansvar för eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part.

Din användning av valfria verktyg som erbjuds på webbplatsen sker på egen risk och eget gottfinnande. Du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg som tillhandahålls av den relevanta tredje parten.

I framtiden kan vi också erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive den nya releasen) verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster omfattas också av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - TREDJE PARTS LÄNKAR

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part

Tredje parts länkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten av, och vi garanterar och tar inget ansvar för, material eller webbplatser från tredje part, eller andra material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi kommer inte att hållas ansvarig för några skador eller skador relaterade till detta i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Vänligen läs den tredje partens policyer och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor om tredjepartsprodukter ska riktas till en tredje part.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, ÅTERKOMMANDE OCH ANDRA BILDTAGNINGAR

Om du på vår begäran skicka in vissa bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) eller, utan begäran från oss, skicka några kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, per post eller på annat sätt (gemensamt, "Kommentarer"), samtycker du till att vi kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i vilket medium som helst när som helst, utan begränsningar, alla kommentarer du skickar till oss. Vi är inte och kommer inte att vara skyldiga (1) att hålla några kommentarer konfidentiella; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet, att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som, enligt vår egen bedömning, är olagligt, kränkande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller kränker någon parts immateriell egendom eller dessa användarvillkor

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att bryta mot någon tredje parts rättigheter, inklusive någon upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för dina kommentarer och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer som du eller någon tredje part lägger upp.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

Ditt inlämnande av personlig information via butiken styrs av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 - FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDANTAG

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som rör produktbeskrivningar , priser , kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information, eller annullera beställningar om någon information på tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning) .

Vi påtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information på tjänsten eller på relaterade webbplatser, inklusive utan begränsning prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget angivet uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska användas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) uppmana andra att utföra eller delta i någon olaglig aktivitet; (c) bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga regler, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) gör intrång eller kränker våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) lämna in falsk eller vilseledande information; (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) spam, nätfiske, pharm, subterfuge, spindel, crawl eller repa; (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING ; BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Använd våra produkter i en säker (spänning/ström) miljö. Vi är inte ansvariga för några konsekvenser som orsakas av olaglig användning.

AVSNITT 14 - AVSKÄRBARHET

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsen ändå vara verkställbar i den utsträckning som lagen tillåter och den icke verkställbara delen ska vara verkställbar anses vara skild från dessa användarvillkor, kommer ett sådant beslut inte att påverka giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser.

AVSNITT 15 - UPPHÖRANDE

De förpliktelser och ansvarsskyldighet för parterna som uppstod före uppsägningsdatumet, överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor ska gälla tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du, efter vårt eget gottfinnande, inte följer några villkor eller tillhandahållande av dessa användarvillkor eller vi misstänker att du har underlåtit att följa dem, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och inklusive datumet för uppsägningen; och/eller kan följaktligen neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 16 - HELA AVTALET

Underlåtenhet av oss att utöva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor eller verkställighet utgör inte ett avstående från denna rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publicerats av oss på denna webbplats eller i relation till tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten.De ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive men inte begränsat till tidigare versioner av användarvillkoren)

All förvirring beträffande tolkningen av dessa Användarvillkoren är inte mot den redaktionella parten att tolka.

AVSNITT 17 - TILLÄMPLIG LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal som vi tillhandahåller dig med tjänsterna regleras av lagarna i land/region där konsumenten befinner sig

AVSNITT 18 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera användarvillkoren när som helst

.