Integritetspolicy

Vi är fullt engagerade i att skydda din integritet medan vi interagerar med vårt innehåll, produkter och tjänster.

Syftet med denna integritetspolicy är att berätta vilken typ av information vi kan samla in om dig när du besök vår webbplats (uk.lumarysmart.com), hur vi kan använda den informationen och om vi delar den med tredje part.

Vårt mål är att ge dig en tillfredsställande onlineupplevelse samtidigt som vi ger dig möjligheten att köp produkter online, med vetskap om att din information är säker och inte delas med tredje part.

Denna sekretesspolicy gäller:

AVSNITT 1 - VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?
När du köpa något från vår butik som en del av köp- och säljprocessen, vi samlar in den personliga information du anger såsom ditt namn, adress och e-postadress.

E-post -Marknadsföring (om tillämpligt): Med Med ditt tillstånd kan vi skicka e-postmeddelanden till dig om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar.

AVSNITT 2 - SAMTYCKE
Hur får du mitt samtycke?
Om du ger oss personlig information , för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, göra en beställning, ordna med leverans eller returnera ett köp, samtycker du till att vi samlar in och använder det endast av den anledningen.

Om vi ​​har en sekundär orsak Liksom marknadsföring kommer vi antingen att be dig direkt om ditt uttryckliga samtycke eller ge dig möjlighet att säga nej.

Hur återkallar jag mitt samtycke?

Om Efter att du registrerat dig, om du ändrar du kan när som helst återkalla ditt samtycke att kontakta oss om vår fortsatta insamling, användning eller avslöjande av din information genom att kontakta oss på team@lumarysm art.com.

Varje e-postmeddelande vi skickar kommer att ha en möjlighet att välja bort framtida marknadsföring.

AVSNITT 3 - Shopline
Vi kan komma att avslöja din personliga information om vi är skyldiga att gör det enligt lag eller om du bryter mot våra användarvillkor.

AVSNITT 4 - SHOPPING
Vår butik finns på Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig. Din data lagras genom Shopifys datalagring, databaser och allmänna Shopify-applikation. De lagrar din information på en säker server bakom en brandvägg.

BETALNING:
Om du väljer att använda en direktbetalningsgateway för att slutföra ditt köp kommer Shopify att lagra din kreditkortsinformation. Den är krypterad av PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Din köptransaktionsdata kommer endast att lagras så länge som är nödvändigt för att slutföra din köptransaktion. Efter det kommer din köptransaktionsinformation att raderas.

Alla direktbetalningsgateways följer de standarder som fastställts av PCI-DSS, som hanteras av PCI Security Standards Council. Detta är ett samarbete från varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover.

PCI DSS-kraven hjälper till att säkerställa att vår verksamhet och dess tjänsteleverantörer säkert kan hantera kreditkortsinformation.
Du kan också läsa Shopifys användarvillkor eller sekretesspolicy för mer information.

Vi lagrar eller har inte tillgång till din kreditkortsinformation. Webbplatserna uk.umarysmart.com drivs av Shopify, som är PCI DSS Level 1-kompatibla certifierade. Mer information finns här.

AVSNITT 5 - TREDJE PARTS TJÄNSTER
Generellt kommer de tredjepartstjänsteleverantörer vi använder att samla in, använda och avslöja din information endast i den utsträckning det är nödvändigt för att de ska kunna utföra de tjänster de utför åt oss
Däremot har vissa tredjepartsleverantörer, såsom betalningsgateways och andra betalningsbehandlare, sina egna sekretesspolicyer i förhållande till den information vi är skyldiga att tillhandahålla dem för dina köprelaterade transaktioner.

För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy för att hjälpa dig förstå hur din personliga information behandlas av dessa leverantörer.

När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation, är du regleras inte längre av denna integritetspolicy eller vår webbplatss användarvillkor.

LÄNKAR:
Om du klickar på länkar i vår butik kommer du att n du kan bli borttagen från vår webbplats. Vi är inte ansvariga för andra webbplatsers sekretesspraxis och uppmuntrar dig att läsa deras sekretesspolicy.

Vi vill vara så öppna och transparenta med våra användare som möjligt. Nedan finns en lista över de tredjepartsplattformar vi använder, med en kort förklaring av varför vi använder dem och deras tillhörande sekretesspolicyer:

Shopify - Det här är plattformen vi är värd för lumarysmart .com-användning. Detta innebär att det är den huvudsakliga källan till gjorda transaktioner. Shopline är en certifierad nivå 1 PCI DSS-kompatibel plattform. Shopifys sekretesspolicy

Google Analytics - Vi använder Google Analytics för att bättre förstå publikens beteende på våra webbplatser och för att förbättra användarupplevelsen. Vi använder ingen personligt identifierbar information genom denna tjänst. Sekretesspolicy för Google Analytics

Google AdWords - Vi använder Google AdWords och andra liknande Google-tjänster för reklamsyften, inklusive remarketing genom användning av cookies (se avsnitt 7 i denna policy för mer information om användningen av cookies). Besök Googles integritetspolicy för en fullständig förståelse av den data Google delar med annonsörer.

Facebook – Vi använder Facebook i reklamsyfte, inklusive remarketing genom användning av cookies (läs mer om vår användning av cookies, se avsnitt 7) . Vi använder ingen personligt identifierbar information genom denna tjänst. Facebooks sekretesspolicy.

TikTok - Vi använder TikTok för reklamsyften, inklusive remarketing genom användning av cookies (se avsnitt 7 för mer information om vår användning av cookies). Vi använder ingen personligt identifierbar information genom denna tjänst. TikToks sekretesspolicy

PayPal - Används för att behandla PayPal-transaktioner under kassan på lumarysmart.com-webbplatser. PayPal har fått PCI DSS-efterlevnadscertifiering. PayPals sekretesspolicy

AVSNITT 6 - SÄKERHET
För att skydda din personliga information vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att säkerställa att den inte på ett olämpligt sätt förloras, missbrukas, nås, avslöjas, ändras eller förstörs.

När du ger oss din kreditkortsinformation krypteras den informationen med Secure Socket Layer (SSL)-teknik och lagras med AES-256-kryptering. Även om ingen metod för överföring över Internet, eller metod för elektronisk lagring, är 100 % säker, följer vi alla PCI-DSS-krav och implementerar ytterligare allmänt accepterade industristandarder.

Om du har ett konto hos oss uppmuntrar vi dig att uppdatera ditt lösenord regelbundet

AVSNITT 7 - SAMTYCKENS ÅLDER
Genom att använda denna webbplats intygar du att du är i ditt tillstånd eller är minst myndig i din bosättningsprovins, eller att du är myndig i din stat eller provins där du bor, och du har gett oss ditt samtycke till att låta någon av dina anhöriga som är minderåriga använda denna webbplats .
AVSNITT 8 - ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Så kontrollera dem regelbundet. Ändringar och förtydliganden kommer att träda i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen. Om vi ​​gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi använder och/eller avslöjar den. .
Om vår verksamhet förvärvas eller slås samman med ett annat företag kan din information komma att överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.

FRÅGA OCH KONTAKTINFORMATIONOm du: får tillgång till, korrigerar, ändrar eller raderar någon personlig information vi har om dig, registrerar ett klagomål eller bara vill ha mer information, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på team@lumarysmart.com

.