Routern är online men enheten kan inte anslutas?

Först måste du se till att du är ansluten till ett 2,4 GHz-nätverk. Om du inte är säker på vad ditt nätverk är (Du kan också se FAQ under "Dela WI-Fi SSID" i 2.4G- och 5G-undernät).

Det utökade 2,4 GHz-nätverket är delat. Det rekommenderas att använda AP-läge (AP-läget kommer automatiskt att välja vilket 2,4 GHz-nätverk som ska anslutas till) och sedan lägga till det igen. Om du kan ansluta till enheten men har problem kan du berätta enhetens ID
1. Öppna appen.
2. Klicka på enheten för att gå till sidan med enhetsinformation.
3. Klicka på ikonen i det övre högra hörnet för att komma till sidan "Mer".
4. Klicka på "Enhetsinformation" för att se enhets-ID:t.

Tack för din förståelse och ditt stöd!