Fel på enhetens anslutning?

Observera när du lägger till enheten:

1. Bekräfta att enheten är påslagen

2.Se till att enheten är i EZ-läge eller AP-läge.

3.Se till att enheten, smartphonen och routern är så nära varandra. (Avståndet bör vara mindre än 5m, och det finns inga metallbarriärer eller flera väggar i mitten.).

4.Se till att nätverksfunktionen för router och smartphone inte är blockerad.
5.Kontrollera om det angivna routerlösenordet är korrekt.

6.Bekräfta att lägg till enheten är under 2.4 WIFI-kanal. Aktivera sändning och låt inte Wi-Fi tona ut.

7.Bekräfta att routerns krypteringsmetod är WPA2-PSK och autentiseringstypen är AES eller att båda är inställda på automatisk.

8. När routerns anslutna enheter når volymgränsen. Försök att stänga av WiFi-funktionen för vissa enheter och konfigurera den igen.

9. Om routern aktiverar MAC-adressfiltrering, ta bort enheten från MAC-filterlistan och se till att routern tillåter enheten att ansluta.

10.Se till att DHCP-tjänsten är aktiverad på routern. Om den inte är aktiverad är adressen upptagen.

11.Om det fortfarande inte fungerar kanske routern inte är kompatibel med enheten. Det rekommenderas att byta ut routern och försöka igen.