Varför kan appen inte hitta enheter när automatisk skanning är aktiverad?

För att hitta dina enheter, se först till att de är anslutna till nätverket. Om en parad enhets indikator blinkar snabbt kan den hittas. Om indikatorn blinkar långsamt stöder den inte automatiskt skanningsläge. Vissa Wi-Fi-enheter kan bara anslutas efter att du har konfigurerat på Wi-Fi och angett Wi-Fi-kontot och lösenordet.