Vad kan jag göra om min enhet oväntat går offline efter att jag lagt till den?

Följ dessa steg för att felsöka:

1.Se till att din enhet är påslagen.

2. Kontrollera om din enhet är avstängd eller frånkopplad från nätverket. I det här fallet kommer det att ta lite tid innan du kan komma tillbaka online. Vänta två minuter och kontrollera sedan om din enhet är online.

3. Kontrollera om nätverket är stabilt. För att göra detta, placera din mobiltelefon eller iPad ansluten till samma nätverk nära din enhet och öppna en webbsida.

4. Kontrollera om WiFi-hemnätverket är normalt eller om du har ändrat WiFi-namnet eller lösenordet. I det senare fallet återställer du enheten och lägger till den igen.

5.Om nätverket är normalt men din enhet fortfarande är offline, kontrollera om för många enheter är anslutna till Wi-Fi-nätverket. Om så är fallet, starta om routern, stäng av enheten och slå på den igen. Vänta sedan två till tre minuter och se om enheten är ansluten.

6. Kontrollera om firmware är den senaste versionen. För att kontrollera detta i appen, välj Hem - Tryck på enhetsikonen - Knappen längst upp till höger - Sök efter firmwareuppdateringar.


Om problemet kvarstår rekommenderar vi att du tar bort och lägger till enheten igen. Om problemet kvarstår, välj din enhet i avsnittet för användarfeedback i appen, skicka ditt problem och ange ditt inloggningskonto och enhets-ID. Vi kommer att tilldela tekniska supportingenjörer för att åtgärda problemet.